Rødt Røros. Arkivfoto. Foto: Tore Østby

Rødt Røros aksjonerer mot høye strømpriser

Pressemelding fra Rødt Røros:

Rødt Røros arrangerer lørdag 19.Mars aksjonsdag mot høye strømpriser på Røros. 

I flere måneder har Norge hatt historisk høye strømpriser. Det går ut over både innbyggere og arbeidsplasser mener Rødt, som på lørdag aksjonerer for billigere strøm på Røros. «Aller verst går denne priskrisen ut over de som fra før har dårligst råd. Det kan ikke fortsette,» sier lokallagsleder Johnny Johansen. 

Nylig kunne man oppleve i Sør-Norge at prisen rundet 10 kroner per kilowattime. SSB meldte i februar at prisene i fjerde kvartal 2021 var tidenes høyeste, og selv med strømstøtte fra regjeringen var prisene 60% høyere enn gjennomsnittet for fjerde kvartal de siste fem årene. Dette viser at det trengs ny politikk og tydelige grep mener Rødt Røros.

«Rødt har sagt at vi ønsker en makspris på strøm på 35 øre/kWt. Det mener vi er et rimelig krav siden det er omtrent tre ganger produksjonskostnaden, og litt over hva som har vært snittprisen på strøm vinterstid,» sier Johnny Johansen. Selv om Stortinget ikke har støttet Rødt’s forslag om makspris, gir ikke lokallaget seg. «Nei, vi ser jo at vi har stor støtte i befolkningen og håper det store presset som er i denne saken vil få regjeringen til å vurdere makspris,» mener Johnny Johansen.

Johnny Johansen tror Rødt’s tydelige posisjon i strømpriskrisen er en av grunnen til at partiet vokser som aldri før, både på målingene og med innmeldinger. «Det er tydelig at folk ønsker mer av Rødt’s politikk og det er kjempegøy og spennede,» sier han.

Rødt Røros skal ha stand ved Nilsenhjørnet i tidsrommet 11.00 – 13.00 og alle er velkomne innom for å få informasjon og slå av en prat om strømprisen lokalt og nasjonalt.

Facebook
Twitter
LinkedIn