Foto: Fias.

Riktig sortering av plastemballasje

Mandag 20. mars kommer Plastretur AS til FIAS for å ta et dypdykk i plastemballasjen som  husholdningene i Fjellregionen har kildesortert.  

For at plastemballasje som kildesorteres skal kunne bli til nye produkter, er god kvalitet nødvendig.  Det som sorteres må være tomt for produktrester. Det er også viktig at det bare er emballasje av  plast som havner i plastsekken. Alle produkter som er laget av plast skal leveres som restavfall eller  på gjenvinningsstasjonen.  

For å sikre dette har Plastretur AS regelmessige kvalitetsrevisjoner hos kommunene som har  sortering av plastemballasje. Under revisjonen blir flere hundre kilo med tilfeldig utplukket plast fra  husholdningene kontrollert. Forurensningene sorteres i ulike avfallstyper som veies og  dokumenteres.  

Ofte blir det funnet mye som ikke har noe i plastinnsamlingen å gjøre, som hageavfall, sko, klær og  til og med dyrekadaver.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Dette er noe av det Plastretur AS tidligere har funnet blant plastemballasjen som ikke hører til der.

Eksempler på plastemballasjer som er for uren til å bli godkjent av Plastretur AS.

Revisjonen vil foregå på Eid hvor FIAS har sitt mottaksanlegg. For nærmere opplysninger og for  avtale om å komme innom, ta kontakt med informasjonsrådgiver Berit Selboe-Coote på bsc@fias.no eller mobil 93218115. 

——- 

FAKTA 

PLATRETUR OG GRØNT PUNKT NORGE 
Det samles inn over 30.000 tonn plastemballasje fra norske husholdninger i de kommunale  renovasjonsordningene hvert år. Plastemballasjen transporteres deretter til sorterings- og  gjenvinningsanlegg, per i dag i stor grad til Tyskland, men det planlegges anlegg i Norge. For å minimere miljøbelastningen med transport benyttes tog, båt og returtransport (tomme trailere  fra Europa som har levert noe i Norge). Ved å gjenvinne plast begrenses bruken av ikke fornybare  naturressurser. 

Kommuner/IKS som har avtale med Plastretur AS får finansiering til innsamling av plastemballasje.  Dersom det oppdages forurensninger i det innsamlede materialet blir det trekk i finansieringen.  Plastretur AS drifter innsamling og gjenvinning av plastemballasje i Norge. Grønt Punkt Norge AS  sikrer og administrerer finansiering av returordningene for plast-, metall-, og glassemballasje,  emballasjekartong, drikkekartong og bølgepapp.