Stene i Storstuggu er ikke fastmotert. Foto: Tore Østby

Publikumsarrangement og antall på Røros

Pressemelding fra Røros kommune

Som de fleste er kjent med strammet regjeringen inn retningslinjene for å begrense covid 19-smitten før helga. De skjerpede reglene gjelder også for kultur- og idrettsarrangement. Fra regjeringen heter det at;

grensen er inntil 50 personer på innendørs arrangement uten fastmonterte seter, og inntil 200 personer på arrangementer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter.

Begrepet fastmonterte seter defineres som at kirkebenker og sammenkoblete stoler ikke er å betrakte som fastmonterte seter. For Røros sitt vedkommende berører dette både Storstuggu og Røros kirke. Vi har vært i kontakt med helsedirektoratet, og de bekrefter at det ikke er mulig å dispensere fra dette. Med disse retningslinjene kan ingen av disse lokalene ha flere enn 50 publikummere i sine saler eller kirkerom. Vi vet ikke hvor lenge dette vil vare, men forholder oss til de nasjonale bestemmelsene som til enhver tid gjelder.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn