Thomas Åhren, fra sørsamisk valgrets. Foto: Sametinget.

Pressemelding fra NSR om støtte til sørsamisk helsenettverk

Et løft for sørsamisk helsearbeid
Sametingsrådet og sametingets posisjon foreslår 100 000 i direkte tilskudd til sørsamisk
helsenettverk i budsjettet for 2020.Dette er et en styrking for samisk helsearbeid i det sørsamiske området, sier Thomas Åhrén, sametingsrepresentant for NSR fra den sørsamiske valgkretsen Sørsamisk helsenettverk består av helsepersonell i sørsamisk område. Nettverket har som formål å arbeide for likeverdige helsetjenester til den samiske befolkningen i sørsamisk område. Nettverket samarbeider på tvers av etater, kommuner, fylker og landegrensen.

Vi kjenner jo til at det er et stort behov for helsetjenester med samisk kulturkompetanse i det sørsamiske området. Dette tilskuddet er ekstremt viktig for å gi våre dyktige helsearbeidere og spesialister muligheten til å koordinere og bygge videre et helsefagligmiljø i det sørsamiske området, fortsetter Åhrén. Sametingets Oppveksts-, omsorgs- og utdanningskomité (OOU) besøkte Røros i høst og fikk da møte Sørsamisk helsenettverket, et besøk som har gjort inntrykk på komiteleder Márjá-Liissá Partapuoli (NSR/SáB).

Vi opplevde sørsamisk helsenettverk som løsningsorientert i et område der
fagmiljøet er spredd ut over store avstander. Jeg håper at dette tilskuddet blir til god
hjelp i arbeidet med å utvikle helsetilbudet i sørsamisk området og at kompetansen
som bygges opp der kan med tiden videreføres til andre samiske områder med
spredd bosetningsmønster, sier Partapuoli
OOU-komiteen har det siste året behandlet flere saker som omhandler samisk helse og
utvikling av et likeverdig helsetilbud

Sametinget jobber for å gi samiske helsepersonell de verktøyene som de trenger for å nå ut, utvikle og kunne gi likeverdig behandling til de samiske pasientene. Dette er et viktig og stort skritt i den retningen, avslutter Partapuoli.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest