Foreldremøte om privatskole

FAU ved Glåmos Oppvekstsenter i Glåmos kaller inn foreldrene i bygda til folkemøte om Montessoriskole 15. mars. FAU ved Glåmos Oppvekstsenter  har kun gått ut med en skriftlig invitasjon til informasjonsmøtet til foresatte som har barn ved Glåmos skole og Glåmos barnehage, samt ansatte ved Glåmos Oppvekstsenter. Der vil det bli åpen diskusjon om etableringa; om det skal etableres privatskole eller ikke.

– Vi har fått den nødvendige tillatelsen fra Undervisningsdirektoratet. Nå er det opp til foreldrene om vi skal bruke tillatelsen eller ikke. Det blir ingen Montessoriskole, hvis ikke et overveldende flertall på møtet vil ha det, sier Monika Goodwine  til Rørosnytt.

Initiativet til å etablere privatskole på Glåmos kom etter flere forslag om å legge ned grendaskolen. Disse forslagene ble det ikke noe av. Årsaken til at arbeidet med å etablere en privatskole fortsatte, var ønsket om å frigjøre skolen nedleggingsspøkelset, som vil kunne dukke opp hver gang kommunen vedtar nytt budsjett.

I går ba politikerne rådmannen utrede en klage på tillatelsen fra Undervisningsdirektoratet om å etablere en Montessoriskole på Glåmos. Monika Goodwine er ikke bekymret for at det skal forstyrre diskusjonen i Glåmos.

– Vi har full tillit til at Glåmosingene kan håndtere dette spørsmålet med respekt for hverandre, hvor vi tillater oss å ha forskjellige synspunkter. Kun et overveldende flertall vil føre til opprettelse av friskolen. Det vil si at det er kun en samlet bygd som kan avgjøre om dette skal skje eller ikke – derav ingen splittelse.

Dersom glåmosingene avgjør at de ønsker en montessoriskole, så er det nettopp for å kunne skape forutsigbarhet for skolen på lengre sikt enn i en politisk periode.  Velger glåmosingene å vedta etablering av en montessoriskole så er det for å tilføre bygda, Røros Kommune og fjellregionen noe verdifullt. Noe som ivaretar mangfoldighet i kommunen. Vi kan da tilby foreldre i regionen valgmuligheter dersom de ser etter alternative pedagogiske tilbud for deres barn. Vi kan da tilby foreldre valgmuligheter dersom deres barn ikke finner seg til rette der de er.

Fra starten har vi rådført oss med allerede etablerte og velfungerende Montessoriskoler med lignende utgangspunkt om Glåmos skole. De har hele tiden oppfordret oss å prioritere det å ha en god og positiv dialog med kommunen. Dette har hele tiden vært og er et viktig poeng for oss i styret.

Kommunen har tilgang til all informasjon som er produsert i forbindelse med dette initiativet.

Hele søknaden ble sendt til kommunen 21. mai 2015 med anmodning om uttalelse:

”Kommunen eller fylkeskommunen står fritt til å gi en uttalelse uavhengig av om den stiller seg nøytral, er positiv eller negativ til søknaden. Dersom det ikke gis en uttalelse, legges det til grunn at det ikke foreligger konkrete innsigelser.”

Kommunen sendte ikke inn en uttalelse til UDIR, og det ble det hos UDIR konkludert med at kommunen ikke hadde innsigelser.

Det er forståelig at det er mye spenning knyttet til denne prosessen. Uansett utfall så ønsker nok alle det samme. Et godt pedagogisk tilbud til barna våre, trygghet og stabilitet i skolestrukturen, og en kommune som utstråler positivitet og framdrift. Vi trenger å vise de som ønsker å flytte hit at kommunen er et godt sted å bo – et sted man velger med hjertet, sier Monika Goodwine.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn