Styremedlem i AS Fæmund, Atle Fæmundshytten. Foto: Tore Østby

Planarbeid / Arbeiderpartiet

Leserinnlegg av Atle Fæmundshytten

Debatten rundt utbyggingsprosjektet i Fruhaugen, i grenda Galåen vest i Røros kommune har fylt avisspaltene i regionen i lang tid. Hva har en oppnådd og hva har den opphetede og tidvis lite saklige debatten ført til av nedbrutt omdømme, for lokalpolitikk generelt og for kommunen vår? 

Hva er vitsen med å bruke store ressurser og benytte flere år, for å komme frem til en kommuneplans arealdel – når vi ved første anledning kaster den til side? Detaljplanen for utbygginga på Fruhaugen, er etter min mening et veldig godt og gjennomarbeidet prosjekt, som fortjener seriøs behandling. Røros Arbeiderparti viser seg her som et parti uten ryggrad og behandler saken på en slik måte, at representantene i kommunestyret kan gjemme seg bak en avgjørelse tatt på et medlemsmøte. Det oppfattes som direkte svakt og lite demokratisk, å la seg påvirke av en pressgruppe på denne måten.

Å gi avkall på et boligprosjekt med 10 boligtomter, som jeg går utfra er ønsket i bygda og kommunen for å tilfredsstille «mobben» er alvorlig, for utviklingen i Røros. Å beholde kun boligtomtene, var jo også et alternativ. Dette er et boligområde inntil et eksisterende, med lett tilgang til infrastruktur. Tomtene anses attraktive, beliggende i ei sørvendt li – for unge folk fra bygda som vil flytte hjem, eller for tilflyttere. 

Hva er alternativet? Hvilken arealbruk og co2 avtrykk vil en spredt bygging av de samme antall boliger gi, og til hvilken pris. Jeg trodde vi ønsket utvikling og næring i grendene rundt Røros, og ikke nei til all utvikling. I kommunen vår trenger vi arbeidskraft i helsetjenesten og unge folk som kan gi oss ei fremtid, dette vedtaket i medlemsmøtet er direkte i strid med det.

En av de store utfordringene på Røros er tilgang på kapital til større prosjekter. Hvilket signal sender dette til folk som kunne tenke seg å investere i Rørossamfunnet. En kan tenke seg vurderingen for en investor som vurderer å satse på oss, når en ikke en gang kan stole på kommunens eget planverk etter 3 år! Hvis vi skal komme oss videre her på fjellet kan vi ikke la særinteresser styre samfunnet, men se kommunen under ett og gi nytenking og utvikling en sjanse.

Med ROBEK-lista i sikte, tror jeg ikke vi har råd til å si nei til attraktive boligtomter eller næringsutvikling som kan fremme både tilflytting og arbeidsplasser.

Atle Fæmundshytten

Røros SP