Covid 19 test. Foto: Fernando Zhiminaicela

Obligatorisk testing ved innreise til Norge – åpen teststasjon 4 timer daglig på grenseovergangen ved Røros

Pressemelding fra Røros kommune

Fra og med onsdag 20. januar vil personer som reiser inn til Norge via grenseovergangen på Røros bli testet ved egen teststasjon, som ligger i det gamle butikklokalet ved siden av Vauldalen fjellhotell. Personer som har oppholdt seg i et område med karanteneplikt i løpet av de siste 14 dager før ankomst til Norge, skal teste seg for covid-19 ved grenseovergangsstedet i Norge (se covid-19-forskriften § 4d). Grensepolitiet vil være tilstede ved alle åpne grensepasseringer og registrere innreisende.

Teststasjonen er kun åpen 4 timer hver dag

Teststasjonen er åpen alle dager fra klokken 8.00 til 12.00. Det betyr at alle som kommer etter klokken 12 må vente helt til neste dag før de kan få krysse grensa inn til Norge.

Når teststasjonen er stengt er også grensa stengt for grensepasseringer. Da er det kun personer som er unntatt kravet som som får reise inn til Norge.

Det er hurtigtester som vil bli brukt.

Reisende har plikt til å sette seg inn i regler og unntak

På Helsenorge.no finner du til en hver tid oppdaterte regler og unntak ved innreise til Norge (finnes på flere språk).

Følgende persongrupper er unntatt fra kravet

  1. Personer som er under 12 år
  2. Personer som ved godkjent laboratoriemetode kan dokumentere at de i løpet av de siste seks månedene har gjennomgått covid-19
  3. Personer som er unntatt fra karanteneplikt i arbeidstiden og på fritiden etter § 6a
  4. Personer som omfattes av unntak fra innreisekarantene i arbeidstiden etter § 6b første og fjerde ledd. Dette omfatter personer som pendler regelmessig over grensen fra Sverige eller Finland for å arbeide eller gå på skole
  5. Yrkessjåfører av langtransport og togpersonell som ikke arbeider på godstog
  6. Personer som er strengt nødvendige for å kunne opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner eller ivareta befolkningens grunnleggende behov, jf. § 6e, når det ikke er praktisk mulig å gjennomføre testing. (Helsedirektoratet presiserer at unntaket som nevnes i bokstav f kun kan brukes i helt unntaksvise tilfeller.)
  7. Utlendinger som er nevnt i utlendingsforskriften § 1-4 eller § 1-5, og som kan fremvise diplomat- eller tjenestepass, eventuelt nasjonalt pass i kombinasjon med norsk ID-kort utstedt av Utenriksdepartementet, eller i kombinasjon med Schengen-oppholdskort for ambassadepersonell, sideakkrediterte diplomater og diplomatiske kurerer, jf. forskrift om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen § 3 bokstav f.

Bakgrunn for beslutningen

Teststasjoner ved flere av landets grenser er et ledd i arbeidet med å forhindre importsmitte. Regjeringen innførte obligatorisk testing for covid-19 ved innreise til Norge, med virkning fra 02.01.2021, da med teststasjoner på utvalgte grenseoverganger. Obligatorisk testing er innført i tillegg til eksisterende tiltak som krav om covid-19-test tatt <72 timer før innreise, krav om utfylt registreringsskjema ved ankomst til Norge og karantenekrav i 10 døgn. Fredag denne uken ble det bestemt at det skulle opprettes teststasjoner ved flere av landets grenseoverganger.

Røros kommune fikk oppdraget med å opprette teststasjon ved grensa fredag kveld, med frist om å være operativ onsdag morgen. Vi har jobbet for fullt gjennom helga, med mange involverte. Mandag kveld var alle detaljer på plass – blant annet lokaler, testutstyr, informasjon og bemanning. Vi er veldig glad for at så mange som 25 personer nå har sagt ja til å bemanne teststasjonen.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn