Kultursjef Morten Tøndel. Arkivfoto. Foto: Tove Østby

Ny søknadsfrist på Bergstadstipend og tilskuddsordninger kultur og idrett

Pressemelding fra Røros kommune:

Fristen for å søke Bergstadstipend og tilskuddsordninger for kultur og idrett er utvidet.

Kulturkontoret er kjent med at det har vært problemer med å ta i bruk søknadsskjemaer til tilskuddsordningene: Tilskudd til idrettsformål, Arrangementsstøtte, Tilskudd til fritidskulturlivet og Prosjektstøtte. Med bakgrunn i dette, utvides søknadsfristen på alle ordninger til 15. mai. Dette gjelder også Bergstadstipendet!

Innsendte søknader hvor søker har mottatt kvittering, er registrert og trenger ikke sendes inn på nytt.