Ny runde for apotek

Kjersti Røberg. Foto: Tove Østby
Rådmannen går inn for at en klage på avslag om etablering av apotek på Øverhagaen tas til følge. Med klagen ligger uttalelser fra fastlegene og forvaltningskontoret, helse- og omsorgstjenester. Planutvalget avslo den opprinnelige søknaden, begrunnet med ønsket om at handel ska foregå i sentrumsgatene. Rådmannen trekker i saksutredningen nå fram flere ulemper ved å etablere […]

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du kjøpe et abonnement.
Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in
Eller du kan kjøpe abonnement: