Distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland sier at resten av Norge har mye å lære av Røros. Foto: Iver Waldahl Lillegjære

Norge har mye å lære av Røros (+)

Distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland sier at resten av Norge har mye å lære av Røros når det gjelder å skape arbeidsplasser ved å satse på mat. 

– Resten av Norge har mye å lære av Røros. Det gjør jo at distriktsnorge mange andre steder også har muligheten til å skape næringsveier og lokale arbeidsplasser gjennom å satse på mat. Det bekrefter mitt inntrykk av at det arbeidet som gjøres på Røros og i Rørosregionen på lokalprodusert mat er jo helt i en egen klasse. Og det sier jeg ikke bare fordi jeg er en lokalpatriot, ler Helleland hjertelig. 

Helleland peker på det samarbeidet man i Rørosmat på tvers av mange aktører og det at man er enig om et mål, har gjort gjennom mange år nå at man har bygd opp en helt unik posisjon som hun tror ellers mange i landet ser til. 

– Den jobben er med på å styrke særlig Trøndelag som matregion. Det som gjøres både på lokalproduksjon men også knyttet til restaurantene, gjør at vi tiltrekker oss turister som kommer hit til Trøndelag for å oppleve lokalprodusert mat og det skal Røros ha mye av æren for, fortsetter Helleland. 

Strategi for Fjellregionen

Helleland har nettopp lansert en strategi for Innlandet og Fjellregionen. Fjell- og Innlands-Norge har store naturressurser i fjellet, skogen og dyrket mark, samt en og innbydende og variert natur. I forrige uke lanserte Helleland og regjeringen en egen strategi som viser hvordan fjell og innlandet skal kunne øke verdiskapingen basert på disse ressursene.

– Nå har jeg jo også nettopp lagt frem en strategi for Fjellregionen og da har jeg jo hatt Røros mye i tankene fordi det man har klart å skapt her kan mange lære av ikke bare når det kommer til mat men også som en aktiv hyttekommune og også som nytenkende innenfor mange bransjer, sier hun.

Ta med jobben til bygda

Helleland er opptatt av at folk i distriktene skal kunne bo og leve gode liv. Nytt er at de også kan ta med seg jobben fra storbyen ut  til distriktene.  Regjeringen har nå foreslått at hvis man er ansatt i staten kan man ta med seg jobben fra Oslo eller fra Trondheim og flytte tilbake til bygda. Mange av utfordringene er jo at man ikke har jobb for to i familien hvis man flytter til distriktene sier Helleland.

– Veldig mange oppgir at det er en av barrierene for at en familie kan flytte hjem igjen at to i familien må ha en jobb.  Så hvis man får en jobb her da i Røros, om det er innenfor reiseliv eller kultur eller som sykepleier så må gjerne da den andre i familien også ha jobb. Og det at man da kan ta med seg jobben sin om det er i Skatteetaten eller Lånekassen og de kan da sitte å jobbe som en del av et arbeidsfellesskap så styrker det muligheten for familier til å ta steget om å flytte fra storbyen og ut til distriktet, sier hun. 

Helleland har vært mye på Røros siden hun var barn og har mange venner og bekjente med sterk tilknytning til Røros. 

– Jeg syns det er bestandig veldig hyggelig å ta turen hit til Røros når sjansen byr seg, sier hun.