Even Kokkvoll. Foto: Svend Agne Strømmevold

Nøkkelen er samarbeid

Even er utdannet som jurist og er oppvokst i Asker og Oslo. Slekta kom stort sett fra Røros, og det var for å ta over familiegården at han og familien flyttet til Røros på midten av 90-tallet. Nå går han ut i pensjon fra jobben som banksjef i Rørosbanken.

En av de mest spennende jobbene
Kokkvoll har jobbet som banksjef i Rørosbanken i ni år. Før det har han vært både styreleder og assisterende banksjef, og allerede i 1998 ble han leder for kontrollkomiteen til virksomheten.

– Det å være leder for Rørosbanken må være en av de mest spennende jobbene jeg kan tenke meg. Man kommer borti veldig mye forskjellig, og på Røros skjer det mye på både kultur og næringssiden.

Kan være med å gjøre en forskjell
I en lokal sparebank kommer man veldig tett på lokalsamfunnet, forteller Kokkvoll. I tillegg blir bankens bidrag til samfunnet veldig synlig når man kommer så tett på det. 

– Det er fantastisk å kunne få lov til å jobbe for en virksomhet som har muskler til å yte lån og støtte til næringsvirksomhet, lag og foreninger. Det er et omfattende beløp banken bruker årlig, og det er ikke et lag eller en forening som ikke har fått støtte fra banken, sier Kokkvoll, og understreker: – Det å være med å se at det vokser og gror, og se at man kan være med å gjøre en forskjell, er kanskje den viktigste delen.

Nøkkelen er samarbeid
I løpet av årene i banken, har Kokkvoll sett en stadig utvikling lokalt. Spesielt nevner han den imponerende næringsutviklingen i perioden.

– Inntrykket mitt er at det har gått veldig bra for mange næringer på Røros, sier Kokkvoll, – Det som kanskje har vært det mest spennende er utviklingen som har skjedd innen lokalmat. Der har det vært en enorm utvikling. 

Kokkvoll trekker fram samarbeid som nøkkelen til den gode utviklingen, og forteller at han synes både satsningene innen lokalmat og industri er gode eksempler på det. 

– Hvis hver og en sitter og skal konkurrere fra hver sin lille tue, så får man ikke til det. Jeg tror noe av det viktigste innen lokal næringsutvikling de siste årene har vært at man har funnet sammen, slik at man kan ha et apparat som kan få ut varene og sørge for at du kan få eksponering. Jeg tror det er en nøkkel at virksomheter prøver å gjøre hverandre gode. 

Ut i pensjon
Kokkvoll har familie, kone, tre barn og fem barnebarn, og forteller at når han nå går ut i pensjon, blir det godt å bruke mer tid på fritidsinteresser som jakt, turer og arbeid på gården.

– Jeg har aldri vært i den situasjonen før hvor jeg skal gå ut i pensjon. Men de jeg spør som har gått av med pensjon, skryter av muligheten til å styre livet på en litt annen måte, sier Even.

1.september slutter han som banksjef, men kommer til å bistå banken og jobbe med de ansatte i fem måneder.

– Det blir nok litt rart, men også godt for meg, for da kan jeg bruke tid og krefter på å gi innspill, men likevel ikke være den som skal ta avgjørelsen på stort og smått. Det tror jeg blir en fin overgang.