NEAS kjøper Ren Røros Aksess

NEAS kjøper Ren Røros Aksess, som i dag er et heleid selskap av Ren Røros AS.
Selskapet er dominerende innen bredbånd i Røros-regionen. Til sammen har
selskapet rundt fem tusen kunder.

Ren Røros Aksess var tidligere en del av Ren Røros Digital, men ble tidligere i år skilt
ut som eget selskap. Daglig leder Håvar Tenfjord sier han er svært fornøyd med at de
nå blir del av et sterkt regionalt selskap med stor kompetanse på området. De to
selskapene har også samarbeidet i nærmere 20 år.

– Jeg er svært fornøyd med denne løsningen. Jeg er trygg på at det blir et godt
samarbeid med våre kompetente medarbeidere og et sterkt miljø i NEAS. Våre
kunder får fortsatt et topp tilbud, og vi fortsetter ekspansjonen.
Aksess har nylig startet arbeidet med fiber i nye områder på Røros. Når dette er
gjennomført vil det være investert rundt 100 millioner kroner.

Energisk satsing
Konsernsjef Kristian Holm er glad for at Aksess har fått nye eiere, og at det blir tett
samarbeid med NEAS framover. Samtidig legger han vekt på at de inntektene som
kommer fra salget skal brukes aktivt, først og fremst innenfor kjernevirksomheten som
fornybar energi, energieffektivisering og styrking av nettet. Han sier at dette samlet
kan være investeringer over tid i størrelsesorden 600 til 800 millioner kroner.

– Vi skal se på muligheten som ligger til utbygging av Kuråsfossen, og vi har også
andre mulige prosjekt for utbygging av vannkraft. Vi arbeider også med muligheter for
å bygge ut solenergi.

Holm sier at det også er aktuelt å styrke strømnettet nærmere til Trøndelag, og utvikle
IT-virksomheten videre.

– Vi får nå inn den nødvendige kapitalen til videre investeringer, slik flere har etterlyst.
Samtidig opprettholdes kompetansearbeidsplassene i regionen. Jeg kjenner NEAS
godt, og det er en god samarbeidspartner.

Styrker posisjonen
– Oppkjøpet av Ren Røros Aksess er et ledd i vår langsiktige strategi om å styrke vår
posisjon i telekommarkedet. Investeringen er en tydelig indikasjon på at vi er opptatt
av å videreutvikle vår rolle som solid aktør i bransjen. Vi tilrettelegger for solid og
fremtidsrettet infrastruktur og telekomtjenester i by og bygd.
Det sier administrerende direktør Knut Hansen i konsernet.