Foto: Tove Østby

Nattparkert fly og halvering av prisene

RS Servicenter
RS Servicenter

Regjeringen har vedtatt en økt satsning for å styrke flytilbudet i distriktene. Blant annet er det bestemt at ddet stilles krav om nattparkert fly på Røros  i neste anbudsperiode fra 1. april 2024, og halverte billettpriser. 

Dette opplyser Samferdselsdepartementet i en pressemelding. 

Ordfører Isak V. Busch har bursdag og sier at det er tidenes bursdagsgave. 

– Dette er en gledens dag for alle som er opptatt av flyruta vår, og alle som har jobbet for dette, skriver V. Busch på Facebook.

Varaordfører Christian Elgaaen sier at det er en stor politisk seier. 

– Jeg er så glad for at vi endelig er lyttet til. Dette vil bety utrolig mye og er helt avgjørende for regulariteten og tilliten til flyruta vår, skriver Elgaaen i en pressemelding. 

– Det er problem med morgontåke i periodar av året på flyruta Røros–Oslo, noko som har svekka regulariteten på flyruta. Tåke er meir problematisk ved landing enn ved avgang. I den komande konkurransen vil det bli stilt krav om at flyet skal stå nattparkert på Røros lufthamn. Dette er i tråd med lokale ønsker, skriver Samferdselsdepartementet i en pressemelding. 

– Dei regionale flyrutene er ein viktig del av samferdselstilbodet i distrikta. Derfor har Regjeringa vedteke å styrke rutetilbodet og redusere billettprisane i dei komande FOT-utlysingane med avtaleoppstart i 2024, seier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Billettpriser
Billettprisene på FOT-rutene er i dag regulert gjennom maksimalt tillate billettpriser, full fleksibel én vei. Disse blior halvert fra 1. april 2024 for rutene betjent med fly i sør-Norge og nord-Norge og for heikopterruta Værøy-Bodø fra 1. august 2024. 

– Dette vil minske avstandskostnadane for både innbyggjarar og næringsliv. For å ta omsyn til ein mogleg vekst i etterspurnad vil krava til setekapasitet aukast der talet på reisande er venta å stige mest, skriver Samferdselsdepartementet.