Mulig sammenheng mellom utbrudd på Tynset og Midtre Gauldal

I mars brøt det ut smitte av covid 19 i Midtre Gauldal kommune. Utbruddet ble relativt raskt slått ned, og siste registrerte smittetilfeller er 4. mai. På den tiden utbruddet varte, ble 70 personer smittet.

Onsdag ble det kjent at det er et nytt utbrudd i Tynset, som har spredt seg til Tolga og Os, der til sammen rundt 40 (i skrivende stund) har testet positivt. Det arbeides aktivt med smittesporing, og hvordan utbruddene har oppstått er uavklart.

Et spor som følges i begge tilfellene, er tilreisende, som har holdt flere religiøse arrangementer. Rørosnytt er kjent med at de har vært både i Midtre Gauldal og i Nord-Østerdal. Det skal dreie seg om flere mindre sammenkomster, og det er ingen holdepunkter for at smittevernreglene er brutt i forbindelse med dette.

Tynset kommunens helsetjeneste er tydelig på at en av de som var på et slikt møte sin tidlige test, har ført til at utbruddet kan begrenses og stoppes mye tidligere enn ellers. Det er vist stor vilje til testing i det smittede miljøet. Det muterte viruset smitter svært lett.  

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn