Fotomontasje: Tore Østby

Millionbelønning for nei til skolenedleggelser (+)

RS Servicenter

Etter stort engasjement fra bygdene vedtok kommunepolitikerne på Røros å frede skolene i Glåmos og Brekken fram til 2027. Nå får kommunen en million kroner i belønning fra Staten for dette, om Regjeringens endringsforslag til statsbudsjett for 2022 blir vedtatt.

Som en oppfølgning av Hurdalsplattformen foreslår Regjeringen at det innføres et nytt tilskudd på 500 000 kroner for hver kommunale grunnskole. Regjeringen vil med dette støtte opp om tjenestene nær folk. Tilskuddet gis med en særskilt fordeling basert på tall for skoleåret 2021/2022, og finansieres innenfor innbyggertilskuddet til kommunene.

Dette betyr 500.000,- kroner for Glåmos skole og 500.000,- kroner for Brekken skole, og 1.000.000,- kroner til Røros kommune. Økonomi var et av argumentene for å legge ned de to skolene. Om den nye overføringsmodellen blir varig, vil sparingen på å legge ned skolene bli mindre. Dette er gode signaler for bygdene, men det vil fortsatt være avgjørende at skolene får elever, og da må det komme til flere barn.

RS Servicenter