Rob Veldhuis. Foto: Tove Østby

Miljø, bærekraft og snøskuterkjøring

Leserinnlegg av Rob Veldhuis

Som ordførerkandidat havner man på mange mailinglister og får man mange henvendelser. Tiden strekker ikke til alt, så prioritering skal til. For noen uker siden prioriterte jeg NHO Reiseliv sin årskonferanse. Invitasjonen jeg fikk var grunnet Røros sin unike posisjon som turistdestinasjon. Røros Kommune en av de 3 kommuner i Trøndelag som får mest inntekter fra reiselivssysselsettingen fordelt på antall innbyggere. Noe vi alle bør tar innover oss!

Mange spennende foredrag om trender, utvikling og om bærekraft. Nå har jeg personlig i utgangspunkt en litt ambivalent holdning til ordet «bærekraft». I ulike debatter om ulike temaer rundt om kring også på Røros blir «bærekraft» ofte brukt, noen ganger for å argumentere FOR noe men vel mest for å argumentere MOT noe. Hva som virkelig ligger i ordet kan en lese her https://www.fn.no/Om-FN/FNs-baerekraftsmaal.

Når en stor del av turistnæringen jobber sammen om å få realisert en snøskuterløype fordi de mener at det vil bidra til økning av deres omsetning og dermed direkte bidrar til flere arbeidsplasser bør vi som politikere tar dette på alvor og bruke tid på de ulike standpunktene, konsekvensene, osv. og tar våre vurderinger deretter. Det har jeg også gjort, jeg har lest meg opp, har snakket med berørte og parter, har reflektert og konkludert: Jeg er for en prøveordning der det åpnes for å kjøre snøskuter innenfor strenge rammer som i varetar miljøet, friluftslivet og berørte næringslivaktørene (inkludert reindriftsnæringen) på best mulig måte. Denne gangen har det ikke vært enkel å bli enig med meg selv… derfor ønsker jeg å dele en del av mine refleksjonene for å forklare hvorfor jeg er for etablering av en snøskuterløype på Røros.

Miljø:

  • Støy og lukt av bensindrevne snøskuter vil være begrenset framover, det er bare et tidsspørsmål før el-skutere blir introdusert for fullt. Enkelte prøveprosjekter er i gang, bl.a. på sørsiden av Femunden. Samt er nyere skutere stillere enn før.
  • Dyreliv vil bli forstyret av snøskuterkjøring blir brukt som argument mot en snøskuterløype. Jeg opplevde selv at både rådyr og hare ikke lar seg forstyrer når man passerer med en snøskuter. Derimot springer de bort når en kommer til fots/på ski. Forstyrelser av dyrelivet vil det alltid være når vi mennesker ferdes i naturen. Dette er hovedgrunnen for at det finnes Nasjonalparker hvor det gjelder restriksjoner for både ferdsel og inngrep.

Omdømme:

  • Etablering av en snøskuterløype vil skade omdømme Røros har som bærekraftig reislivsdestinasjon nevnes ofte. Jeg ser poenget men mener at man da heller bør velge å være en snøskuterfri kommune, da kan dette markedsføres på en troverdigmåte. Turister ser nemlig ikke forskjellen mellom en fornøyelsestur og en såkalt nyttetur med en snøskuter.
    Å være en snøskuterfri kommune blir aldri aktuelt gitt klimaet og næringslivet på Røros, spør du meg.
  • Miljøaspektet rundt snøskuter i et større perspektiv. Jeg mener at forurensingen som etablering og bruk av en snøskuterløype vil medføre, ikke er avgjørende for turistens valg for Røros. Med andre ord de velger ikke bort Røros på grunn av snøskuterløypen mener jeg. Vi bør i så fall heller bekymrer oss for de forurensningene Røros Kobberverk etterlot seg i traktene våre og hvilke konsekvensene de vil få når miljøbevisstheten blant folket (turistene) øker. Her ser jeg for meg at en langsiktig plan kan være fornuftig, lurt å være forberedt når det handler om Røros sin eksistens. 

I Røros Høyre har vi landet på at vi er for en snøskuterløype som en del av næringsutviklingen og med strenge krav til hvor den skal legges og hvordan den skal driftes. Samtidig ønsker Røros Høyre å jobbe aktivt for etablering av en snødeponi for å forhindre at plast og søppel havner i elva. Det vil styrke Røros sin omdømme på en positiv måte og er direkte synlig for turistene og oss innbyggere. 

Rob Veldhuis, Ordførerkandidat Røros Høyre.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn