Røros E-verk. Foto: Tore Østby

Melding fra Kontrollutvalget om Ren Røros

Pressemelding fra Kontrollutvalget

Kontrollutvalget i Røros kommune bestilte en forvaltningsrevisjon av Ren Røros AS i kontrollutvalgsmøtet 17. mars 2020.

Kontrollutvalget fattet følgende vedtak:

1. Røros kontrollutvalg bestiller forvaltningsrevisjon i Ren Røros AS. Kontrollutvalget ber Revisjon Midt-Norge SA utarbeide en prosjektbeskrivelse som behandles i kontrollutvalgsmøte 31. mars 2020.

2. Kontrollutvalget ønsker at selskapets aksjonærer skal få mulighet til å gi innspill til prosjektbeskrivelsen. Den foreløpige prosjektbeskrivelsen legges ut på Kontrollutvalg Fjell sin hjemmeside så snart den foreligger.

Revisjon Midt-Norge SA har utarbeidet forslag til prosjektplan som er lagt ut på hjemmesiden til Kontrollutvalg Fjell, www.konfjell.no, under møtedokumenter for Røros den 31. mars.

Frist for innspill er 26. mars 2020

Takk til alle dere som abonnerer på Rørosnytt!

Rørosnytt vil speile lokalsamfunnet som det er, ikke verre enn det er og ikke bedre enn det er. Rørosnytt mottar ingen pressestøtte, eller annen offentlig støtte, og det er takket være abonnentene at vi kan drive. Vil lover usminket informasjon under koronakrisen. Alle meldinger som har relevans for smittebegrensning legges ut åpent. Det gjør vi fordi dugnaden for å stoppe viruset er viktigst nå.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest