Laserkontroll på fylkesvei 30

Laserkontroll på fylkesvei 30 i dag. Foto: Iver Waldahl Lillegjære

UP har gjennomført laserkontroll i 60 sone på fylkesvei 30 nord for sentrum i dag.

Resultatet av kontrollen var syv fartsforseelser, hvor høyeste hastighet var 86 km/t. Dette resulterte i førerkortbeslag og anmeldelse, melder Politiet på Twitter.