Sametingsråd Silje Karine Muotka. Foto: Sara Beate Eira Persson/Sámediggi)

Lanserer barneapplikasjon

Pressemelding fra Sametinget:

Tirsdag 22. oktober er det lansering av barneapplikasjonen “10/20 bágo” i City Scene i Alta.

Sametinget har i forbindelse med samisk språkuke utviklet en applikasjon som først og fremst er rettet mot barnehagebarn og grunnskoleelever. Målet med appen er å lære alle barnehagebarn og grunnskoleelever 10/20 ord på de samiske språkene. 

– Synliggjøring av samiske språk handler også om kunnskapsformidling. Vi ønsker at samfunnet skal få økt kunnskap og forståelse for samiske språk, kultur og samfunnsliv. Vi tror at hvis alle landets barn får bli kjent med samisk språk, vil det bidra til å styrke språkenes status og gi økt forståelse for språklige forskjeller, sier sametingsråd Silje Karine Muotka.

Ordene i appen er både på lule-, sør- og nordsamisk og inneholder også lydfiler. I appen kan man i tillegg lære ukedager, tall, farger og to barnesanger. 

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest