Hanne Feragen. Foto: Privat

Krise-kappløpet

Leserinnlegg fra Hanne Feragen:

Røros kommune bør erklære klimakrise og naturkrise, OM de mener noe med det annet enn at det ser pent ut i protokollen og i media.

Politikerne KAN ikke fortsette med bare festtaler, strategier og planer. Vi er PENT NØDT til å vise vei med iverksettelse av konkret politikk og å leve som vi lærer. De folkevalgte i alle farger taler pent om klima og miljø foran kommunestyret og publikum, for deretter å spise kjøtt i pausen og kjøre bil hjem ved møteslutt.

Ikke glem hvem som har ført oss opp i dette uføret med klimakrise og naturkrise! Det er ikke bare markedsliberalistene på blå side, men like mye de rødgrønne. De står bak en perspektivmelding som la opp til en tredobling av forbruket og hadde en finansminister som oppfordret til å «shoppe til det svir». Det er som kjent forbruket vårt som ødelegger naturen og er kilden til klimagassutslipp.

Av CO2-historikken ser vi hvem som er utslippsmentorer; det er både de rødgrønne og de blåblå. Klimagassutslippene i Norge har økt med 3 % siden 1990, mens Europa har kuttet 22 %. På den positive siden har Miljøpartiet de grønne i Oslo innført verdens første klimabudsjett og sørget for at byen kutter utslipp i rekordfart og er i takt med Parisavtalens utslippsmål.

Her er en informativ nettside, som linker videre til utslipp på kommunenivå: https://energiogklima.no/klimavakten/norges-utslipp/
I Røros kommune er det jordbruk som øker utslippene, mens de andre sektorene kutter.

Natur og biologisk mangfold taper mot fortrenging av areal, hardkjør på havet, klimaendringer, forurensning, monokulturer og spredning av fremmede arter.

Naturen og matjorda har gradvis blitt bygget ned under både rød og blå styring. Norge har vedtatt en maksimalgrense for nedbygging av matjord på 6.000 dekar pr. år, men allikevel forsvinner i tillegg 1.000 dekar som ikke havner i samme regnskap. De grønne vil ha nulltoleranse mot nedbygging av matjord, og vi vil ha på plass et økologisk grunnkart og flere nasjonalparker. Alle kommuner og fylker vil bare bygge ned LITT til det nye prestisjebygget, hyttefeltet, snøskutertraseen eller den nye 4-feltsveien.

Det som visualiserer aller best vår rasering av jordkloden, er den mikroskopiske andelen ville dyr som er igjen. Biomasse i form av mennesker og matdyr utgjør 96 prosent, og ville dyr bare 4 prosent.

KRISE!!!

Hanne Feragen
1.-kandidat, Miljøpartiet de grønne Røros
5.-kandidat, Miljøpartiet de grønne Trøndelag

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest