Ordfører i Røros Isak V Busch, ordfører i Os Ivar Torvidsson Midtdal og ordfører i Holtålen Jan Arild Sivergsgård talte til russen under oppsetting av et stort partytelt på Sirkustomta. Foto: Tore Østby

Kommuner og banker ordnet russetelt

I morgen er det russedåp for avgangselevene ved Røros videregående skole. I kveld er russen samlet på sirkustomta ved Kvitsanden for å sette opp et stort partytelt. Kommunene Røros, Holtålen og Os har gått sammen med Rørosbanken og Sparebanken Midt-Norge om å finansiere tiltaket. Røros Bud og Transport bidrar med gunstig leie av partytelt.

Tanken er å sette opp et så stort telt at alle får plass. Målet er å stimulere til ei inkluderende russetid, der ingen stenges ut på grunn av plassmangel. 

I ettermiddag var både ordførerne, representanter for de to bankene, Rektor og politiet til stede, da teltet ble satt opp.