Dikterloftet på Trondalen. Bildet er tatt i 2005. Foto: Åse Juveli Berg

Kommunen ønsker ikke å kjøpe Trondalen

Johan Falkbergets fødested og barndomshjem på Rugldalen skal nok en gang legges ut for salg. Kommunens innstilling til kommunestyret er å ikke kjøpe hovedhuset som inneholder Falkbergets arbeidsrom.


Eiendommene Ratvolden og Trondalen ble testamentert til Røros kommune i 1988. I utgangspunktet stod det i testamentet at staten skulle overta dem. Imidlertid takke de nei til dette, og dermed var det Røros kommune som ble eier av eiendommene med all bebyggelse. 

Unntaket var hovedhuset på Trondalen som ble testamentert til Berit Elise Engøy. I hovedhuset på gården ligger Falkbergets gamle arbeidsrom. I testamentet står det at dette skal disponeres og tilhøre museet for Ratvolden, slik at det kan fremvises urørt for spesielt interesserte. Dette er tydeliggjort gjennom en tilleggsavtale som er tinglyst som heftelse på eiendommen.

Hva som vil smerte minst

I 2013 ble Trondalen solgt for første gang ut av familien Falkberget og Røros kommune hadde også den gangen forkjøpsrett til hovedhuset, men kommunestyret valgte å takke nei, og Bjørn Remen kjøpte eiendommen. Nå ønsker Remen å selge Trondalen og Røros kommune har nok en gang blitt forespurt om de ønsker å kjøpe hovedhuset på eiendommen. Innstillingen til kommunestyret er at kommunen velger å avstå fra å kjøpe det.

– Vi har i grunnen bare tre alternativ for å få løst denne saken slik den står nå. Det ene er jo å ikke kjøpe og dikterloftet blir stående slik det er i dag. Kommunen må dermed gjøre nye avtaler med de som eventuelt kjøper huset, slik vi har i dag. Avtalen må da tinglyses som heftelse på eiendommen, som både ny eier og Røros kommune må forholde seg til. Vi kan velge å kjøpe gården og tar vi jo hånd om alt som hører til. Dette vil gjøre det enklere å forvalte arbeidsrommet til Falkberget. Ser man på saksfremlegget så kommer det frem at vi også har sett på muligheten for å flytte hele rommet ut. Vi ser utfordringen ved at desto flere ganger huset bytter eier, så kan det bli vanskeligere og vanskeligere å få et forhold til dette rommet og det kan gjøre at dikterloftet vil leve mer utrygt enn det det har gjort til nå. Men jeg skjønner godt de som ikke ønsker at vi skal flytte rommet og at vi med det flytter rommet ut av konteksten. Dette blir en avveining av hva som vil smerte minst, sier, kultursjef i Røros kommune, Morten Tøndel.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Kultursjef i Røros kommune, Morten Tøndel. Foto: Anita Sivertsgård

Salgssum på 3 350 000 kroner

I avtalen med nåværende eier står det som tidligere nevnt at Røros kommune har en forkjøpsrett av hovedhuset på Falkberget. Kjøpesummen skal da bestemmes av to uavhengige verditakster, og gjennomsnittet av disse utgjør salgssummen. Dette er gjennomført ved at huseier og Røros kommune har innhentet hver sin takst. Snittet av disse to gir en salgssum på 3 350 000,-. Det er altså det Røros kommune må betale dersom de velger å benytte seg av forkjøpsretten. I tillegg til dette kommer også framtidig vedlikehold av eiendommen.

– Det er økonomiske grunner til at vi nå kommer med den innstillingen som vi nå gjør. For Røros kommune så har ikke dette vært noen enkel sak å konkludere i, overhode ikke. Det har blitt gjort avveininger på hva som er den beste farbare veien fremover, så derfor har vi kommet frem til den innstillingen vi tror er den beste.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Dikterloftet på Trondalen. Bildet er tatt i 2005. Foto: Åse Juveli Berg.

Flytting av dikterloftet

Som nevnt ligger Johan Falkbergets arbeidsrom i dette private huset. Røros kommune har aldri eid huset selv, og har alltid forholdt seg til at andre har eid et hus der kommunen altså disponerer et rom. 

– Hele tiden har avtalene kommunen har gjort med eiere av huset fungert helt perfekt. Det har ikke vært noe slags form for problemer med samarbeidet. Vi må jo kontakte huseier for å komme inn til rommet, og det gjør jo til at det ikke er så tilgjengelig som vi skulle ha ønsket at det var, forklarer Tøndel.

Hvis dikterloftet blir flyttes vil formidlingen av Falkberget bli svekket eller styrket?

– Ettersom vi har innstilt som vi har gjort så mener vi at det ikke vil bli svekket. Det at rommet eventuelt vil bli flyttet og knyttet det til det øvrige liv, forfatterskap og samfunnsengasjement Falkberget hadde. Jeg skjønner de som mener at dikterloftet da vil bli flyttet ut av konteksten. Det har vi ingen problemer med å se. Så det er ei vanskelig vurdering som nå må gjøres. Vi vil nok sikre det best ved å flytte det ut for vi leve litt på godt samarbeid med fremtidige huseiere.

Ikke undersøkt andre alternativer

Mange har engasjert seg i saken om salget av Trondalen. Det har kommet forslag om både kronerulling eventuelt at det kan være andre stiftelser, lag og foreninger som kunne kjøpe eiendommen, men også forslag om kommunesamarbeid mellom Røros og Holtålen har blitt nevnt i diskusjonen på sosiale medier. Røros kommune har så langt i saken ikke undersøkt om det kan være aktuelt om det er noen andre som kunne ha overtatt huset, og ivaretatt dikterloftet slik det fremstår i dag.

– Det har ikke vært en problemstilling for vår del. Vi har ikke gjort noe annet enn å forholdt oss til de avtalene som finnes. Både testamentet og avtalen som er gjort med Bjørn Remen. Vi har ikke undersøkt noen alternativ om det er noen andre som kan gå inn å kjøpe huset, eller kronerulling som noen har foreslått. Det ville ha tatt tid å gjøre noe slikt og vi vet at dagens eier har et ønske om en avgjørelse på dette så raskt som mulig og vi har lovet han ei tilbakemelding på dette nå etter kommunestyremøtet på torsdag, sier kultursjef, Morten Tøndel.