Feiring: Gjengen i Ren Røros Aksess jubler for at de igjen kan sette i gang arbeidet med å få fiber til flere i fjellregionen. Her Sam Eidsheim, Martin Grytbak, Marit Støvne, Håvar Tenfjord, Henrik Anthun, Unn Nymoen og Øyvind Grytbak. Foto: Ana Jones do Carmo.

Klar for graving av fiber for flere folk

Nå er alt klart for at Ren Røros Aksess (tidligere Digital) kan starte arbeidet med å knytte enda flere til bredbånd i fjell-regionen. Det er over to hundre som har sagt ja, og det blir trolig flere etter hvert. Det betyr at Aksess nå vil få omtrent 5200 kunder.

Det sier Øyvind Grytbak som har ledet arbeidet med å få tak i det nødvendige antallet nye brukere.

  – Målet var å nå 70 prosent av fastboende, og det har vi nådd.  Når fiberen først er på plass regner jeg med at flere knytter seg til etter hvert. Vi gir nå et bedre tilbud til flere hundre fastboende og hyttefolk – i tillegg til flere bedrifter. 

Stor satsing

Utbyggingen vil koste et sted mellom 20 og 30 millioner kroner. Aksess  begynner å grave i begynnelsen av juni, og gravingen blir trolig ferdig før høsten. Etter det er det mye arbeid som skal gjøres på vintertid. Alle vil være koblet til innen november neste år.

De områdene dette gjelder er Hådalen, Feragen, Kojan og Tamneset. Det skal også graves i Aursunden nord. Stensaas Reinsdyrslakteri kobler seg også opp til fiberen.

Ringvirkninger

Utbyggingen betyr nye oppdrag for lokale entreprenører.  Dette er investeringer som skaper betydelige ringvirkninger for næringslivet. Utbyggingen er et NKOM-støttet prosjekt; Det betyr at det er et spleiselag mellom det offentlige og utbyggingsselskapet. I disse prosjektene vil Aksess ta en betydelig del av investeringene. Når denne fiberutbyggingen er ferdig, vil Ren Røros ha investert over 100 millioner kroner i bygging av digital infrastruktur i fjellregionen.

– For oss har dette vært, og er fortsatt, viktig, sier Håvar Tenfjord, daglig leder Ren Røros Aksess. 

Steg for steg

De siste årene er det bygd fiber i Høsøien, Galåen, Sundet, Nøra på Os, og store deler av Ålen. Det har også vært en stor utbygging i Dalsbygda, Sundet, Rørosgård, Kvernengan og Røros sentrum. I Os er det bygget ut fiber i Grue-Langen, Koren, Strandveien, Furuholtet og Østvangen samt området fra Strand til Hummelvoll. Det er også gravd i Trøbakken ved Aursundens bredd. Aksess bedrer også tilbudet i boligområdet Gjøsvika.

Dette er Ren Røros Aksess

Navnet signaliserer tilgjengelighet, ikke bare til internett og underholdning som TV og strømmetjenester, men også til en rekke andre ressurser. Det gir bedre tjenester fra datamaskiner og telefoner til en bred målgruppe som inkluderer både enkeltpersoner og bedrifter. Assosiasjonene til navnet gir en fin variasjon avhengig av sammenhengen det blir brukt i. Generelt kan det handle om tilgang til informasjon, ressurser eller tjenester samtidig som det refererer til muligheten for kontakt mellom folk. Ren Røros Aksess er en kombinasjon av stedstilhørighet og tilgjengelighet. 

Aksess gir deg tilgang til en verden av muligheter, fra tilkobling til internett og underholdning med strømmetjenester og TV. Det gir også muligheten til å holde kontakten med  venner, familie og kolleger. Vi kan bidra til å administrere smarte hjem. Ren Røros Aksess har en pålitelig og skalerbar tilkoblingsløsning som går langt utover tradisjonell internettaksess. Med vår tjeneste får bedrifter nøkkelen til en digital verden av muligheter, inkludert effektiv samhandling i videokonferanser og tilkobling til skytjenester. Vi er ikke bare en tilkoblingsleverandør; vi er en pålitelig partner som dekker digitale behov, står det i en pressemelding.