Foto: Tove Østby

Kjører på mot 2021

Pressemelding fra Femundløpet

Femundløpet 2020 ble en helt ny opplevelse for mange, og tok steget ut til et globalt publikum. I dag har QPAWS-sendingene passert 16 millioner seere, hvorav 9 millioner unike.

Til tross for COVID-19 og utfordringen det medfører på kort og lang sikt, planlegges det nå mot Femundløpet 2021 som arrangeres 4.-10. februar. Femundløpet kan fortsatt notere seg som verdens største langdistanse sledehundløp i antall deltakere, med 148 startende av 169 påmeldte. Aldri har vi i nyere tid heller sett så mange fulltallige spann i mål, med en brytprosent på knappe 20. 

– Femundløpet er et fysisk krevende løp både for to- og firbeinte. For de to-beinte gir det nesten ikke tid til hvile. Hundene blir stelt og tatt godt vare på og får den nødvendige hvilen. Løpsledelsen og veterinærtjenesten erfarte at deltakerne disponerte spannene på en veldig god måte. Det er helt klart høy faglig kompetanse blant de som deltar under Femundløpet. Vi har mange utøvere på høyt internasjonalt toppnivå som formidler sin kunnskap og erfaringer . I tillegg har rookiekursene og vår mentorordning hatt sin positive innvirkning. Noe av det kan vi lese ut fra antallet som fullførte i junior og den nye F200 klassen, sier daglig leder Jon Anders Kokkvoll.

Samtlige juniorer fullførte løpet, og bare fem av 40 i 200-klassen måtte bryte.

Tilbakemeldingene fra kjørerne etter løpet tyder også på at årets Femundløp går inn i historien som et av de best gjennomførte løpene. Stemning og atmosfære fikk høye skår. Det samme gjorde sjekkpunktene, sikring av vegkryssingene  og servicen generelt som ble ytt av frivillige. Det meste av årets løpstrase, med to klare unntak, nedkjøringen til elveisen til sjekkpunkt Trysil og trase fra Tynset til sjekkpunkt Orkelbogen, er også gitt gode skår.  QPAWS GPS-trackingen var også ny av året, og fungerte optimalt for de millioner som fulgte trackingen på alle fire løpene. Tidsutligningen på resultatservicen det første løpsdøgnet fungerte ikke tilfredsstillende. 

– For begge de nevnte deler av løpstraseen har vi allerede startet med å jobbe med å forbedringer. Vi skal komme opp med gode og forbedrede traseløsninger i løpet av sommeren uten at vi skal oppom nye fjelltopper, sier Kokkvoll.

Resultatsystemet Raceresult var også helt nytt av året. 

– Vi oppdaget alt for seint en programmeringsfeil som påvirket tidsutligningen for de som tok ut den i Drevsjø. Det var med å skape irritasjon hos enkelte som dessverre gikk utover våre frivillige i Drevsjø. Det er mitt ansvar som daglig leder for at resultatsystemet skulle fungere. Leverandør av resultatsystemet, Racetarcker, fikk i løpet av andre løpsdag endret programmeringen. Etter det fungerte alt optimalt. Resultatservicesiden hadde nesten 1,7 millioner sidevisninger under Femundløpet, sier Kokkvoll.

Den nye 200-klassen er ønsket videreført, i tillegg til at mentorordningen som var ny av året, også fikk gode skussmål. 

– Femundløpet er et stort arrangement med mange puslespillbrikker som skal på plass. For en organisasjon med begrensede økonomiske og administrative ressurser er det i all hovedsak de frivillige som er ressursbasen og evner å holde kvaliteten oppe. Vi skal bruke tiden til å gjennomgå evalueringen og bruke innspillene til å sette fokus på prioriterte områder i tiden mot løpet 2021, sier Kokkvoll.

Årets løp satte også rekord i antall frivillige – hele 750 i tallet. Det amerikanske tv-selskapet CBS sendte en hel times sending fra Femundløpet i begynnelsen av april.

–  Vårt eget mediateam som ble ledet av Digiko AS leverte varene. Bare på Facebook alene ble Femundløpets eget videomateriale sett over 350.000 ganger, påpeker Kokkvoll, og sier Aker Biomarines QPAWS-satsning kom inn på best tenkelige tidspunkt. 

– Årets QPAWS-sendinger var i år et pilotår. Vi var spente på responsen hos utøvere og publikum. Nå har vi gode referansetall å vise til. Mediamessig har vi mer å gå på. Tilbakemeldingene er klare på at det er et utbredt ønske om å ha sendinger også fra de øvrige klassene og all målgang. Nå handler det om å få omgjort interessen og seertallene til kroner og øre. Lykkes vi med det vil det bety mye for framtiden for sporten, Femundløpet og regionen vi er en del av, avslutter daglig leder Jon Anders Kokkvoll.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn