Inviterer til markering av Eldredagen

Hvert år arrangeres den internasjonale eldredagen den 1. oktober. I år inviterer Røros eldreråd til en markering på Øverhagaen bo-, helse- og velferdssenter.

På årets eldredag settes søkelyset på det å bli eldre i en stadig mer digital hverdag.

Markeringen av eldredagen foregår på Øverhagaen bo-, helse- og velferdssenter, og alle er invitert til å komme.

Dagens program inneholder faglig innlegg av Christian Bakken fra Ren Røros og Bjørg Tørres Lindstad fra Røros kommune. Det vil også være kulturelle innslag av Røros kulturskole, Arnfinn Strømmevold og Seniorkoret.

Seniornett Røros vil under arrangementet være til stede med egen stand og informere om sin virksomhet på Røros. Seniornett er en ideell forening med formål å bidra til at seniorer i Røros kommune deltar aktivt i dagens digitale samfunn.