Rådhuset. Foto: Svend Agne Strømmevold.

Ingen kjente feil ved bekymringsmeldinger til barnevernet i Røros, Os og Holtålen


Som meldt i NRK har det blitt avdekket alvorlige feil ved et fagsystem for barnevern fra
Visma som har gjort at bekymringsmeldinger ikke har kommet fram til barnevernet. Barnevernet i Røros, OS og Holtålen bruker også dette systemet, men det er ikke tegn på at Røros, Os og Holtålen er rammet av samme feil som Bergen.

– Vi har sjekket logg for alle bekymringsmeldinger siden 2021, og disse har kommet fram til barnevernet, skriver Røros kommune i en pressemelding.

Feilen i programmet er rettet fra leverandør, og det skal derfor være trygt å sende
bekymringsmeldinger gjennom KS til Røros, Os og Holtålen. Hvis du har behov for å melde
til barnevernet finner du informasjon på Røros kommunes nettsider.