Holdt innlegg om Røros sykehus på SVs landsmøte

RS Servicenter
RS Servicenter

I dag holdt varaordfører i Røros kommune, Christian Elgaaen, et innlegg om helsetjenester og Røros sykehus på SVs landsmøte.

Elgaaen understreket viktigheten av en god offentlig helsetjeneste og sa at vi må hegne om og utvikle den.

– Hvis ikke blir presset for å ha private løsninger enda større. Det vil gi større forskjeller i samfunnet, sa Elgaaen fra talerstolen.

– Jeg vil snakke om desentraliserte spesialisthelsetjenester. På Røros har vi Røros sykehus som en avdeling under St. Olavs hospital. Der fins en interkommunal intermediæravdeling og det foregår dagkirurgi og polikliniske undersøkelser.

Elgaaen forklarte at man i Rørosregionen kan spare seg en Trondheimstur og slippe å bruke en hel dag på en undersøkelse på grunn av Røros sykehus.

– Leger går i turnus mellom St. Olav og Røros, så faglig er dette på topp nivå. Samarbeidet mellom kommune og sykehus er nært og godt på mange nivåer, og antallet lokale arbeidsplasser er stort, sa Elgaaen.

– Som varaordfører er jeg veldig opptatt av å sikre og utvikle Røros sykehus, og jeg mener denne modellen å organisere deler av helsetjenestene på er en veldig god og framtidsretta helse- og distriktspolitikk.