Hitterdal kapell. Foto: Tove Østby

Hitterdal menighetsråd vil slå seg sammen med nabomenighet

RS Servicenter

Pressemelding fra sognepresten i Røros og Hitterdal:


Søndag 11. februar klokka 18 er det kveldsgudstjeneste i Hitterdal kapell. Etter messen inviterer menighetsrådet i Hitterdal til menighetens årsmøte. Der vil de, i tillegg til vanlige årsmøtesaker som årsmelding og regnskap for 2023, ta opp spørsmålet om Hitterdal sokn skal slå seg sammen med Røros sokn.


Hitterdal menighet er en av de aller minste menighetene i Den norske kirke. Soknet har bare så vidt over 50 medlemmer, noe som gjør det krevende oppfylle alle de oppgavene som hører med å være et selvstendig kirkesokn. Menighetsrådet i Hitterdal har derfor over noe tid arbeidet med spørsmålet om formelt å slå seg sammen med en av nabomenighetene. I fjor ba rådet menighetens medlemmer om råd om de skulle søke seg i retning Røros eller Brekken, og der fikk de tydelig svar om å gå vestover. I år ber det nyvalgte menighetsrådet om mandat til å gå videre med arbeidet, slik at Hitterdal menighet kan slå seg sammen med Røros ved utgangen av den gjeldende menighetsrådsperioden.


Menighetsrådet håper så mange som mulig av soknets medlemmer møter på årsmøtet og tar del i samtalen om soknets framtid.

RS Servicenter