Litjmoen. Foto: Tore Østby

Grønt lys for å rive

Røros idrettslag har fått grønt lys for å rive Litjmoen. Byantikvaren har i møte uttalt at han ønsker at bygningen blir flyttet, men etter plan- og bygningsloven har idrettslaget anledning til å rive bygningen.

Planen er å rive eller flytte det gamle bolighuset, for å gi plass til bygging av et servicebygg. De siste årene har en bobilparkeringsplass gitt gode inntekter, og bobilfolket etterspør et servicebygg. Servicebygget er også tent brukt av de som driver med idrettsaktiviteter i området. Hvordan de to bruksområdene vurderes opp mot hverandre, har betydning for hvordan byggesaken behandles.

I gjeldende reguleringsplan står det at området skal brukes til idrettsbaner med tilhørende bygninger. Et servicebygg knyttet til idrettsaktivitetene er innenfor planen, et servicebygg for bobiler krever omregulering.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn