Avtroppende rektor ved Røros Videregående skole Hilde Knutsen overlater rektorposten til Martin Løvø, med god søkning til skolen. Foto: Tove Østby

God søkning til Røros VGS

229 elever er tatt inn ved Røros vgs neste skoleår, fordelt på alle utdanningsprogrammene. Hvis alle ender opp med å takke ja til skoleplass er det en økning fra skoleåret 2023-2024 på 41 elever. Noen av søkerne fra andre fylker, kan ha fått tildelt skoleplass i eget fylke, og kan dermed velge mellom to tilbud. Full oversikt over hvor mange elever det blir, vil være klart etter andreinntaket 29. juli. Noen elever har kommet inn på Røros som andre eller tredje ønske, og det er litt usikkert om de ender med å takke ja til skoleplassen.

Slik fordeler elevene seg slik det ser ut etter førsteopptaket: