Gleder seg over nyhetsside på Sør-Samisk

Foto: Ingvill Dalseg

Jenny-Krikhe Bendiksen (19) mener det er viktig å synliggjøre det Sør-Samiske språket for ungdom, om tenker at Saernieh.no, en nettside med nyheter på Sør-Samisk, er en god måte å gjøre dette på. Hun gleder seg, og er spent på muligheten en slik nyhetsside vil gi, og ser samarbeid med Røros kommune, Røros videregående og Ajege som naturlig.

Saernieh er et prosjekt som har mottatt støtte fra Sametinget, Medietilsynet, Rørosbanken og Røros kommune. Prosjekteier er Rørosnytt AS.

Denne reportasjen er laget av Ingvill Dalseg og Henrik Kierulf, fylkestingspolitikere for Høyre.

Ønsker du å bidra inn i dette prosjektet?
Se finn annonse for stillingsutlysning: https://www.finn.no/job/management/ad.html?finnkode=150092169