Gjenvalgt som leder

Jens Ivar Tronshart fortsetter som leder i Røros Arbeiderparti. Han fikk enstemmig støtte fra partiet på gårsdagens årsmøte. Med seg i styret får han Anne Grethe Beck Andersen, Isak V. Busch, Bjørnar Ingebrigstvoll, Aud Saur, René Holm og Jan Leif Furuhaug. I tillegg velger AUF ett styremedlem.

På årsmøtet i går, redegjorde Stortingsrepresentant Jorodd Asphjell redegjorde for den politiske situasjonen, der han bl.a. trakk fram flyktningesituasjonen og kommunereformen. Asphjell understreket at AP ønsker at kommunesammenslåing må være frivillig og at kommuner som velger å stå alene ikke skal straffes økonomisk, slik dagens regjering legger opp til. AP erkjenner at Europa står overfor den alvorligste flyktningekrisen etter 2. verdenskrig og mener at de som har behov for beskyttelse skal få det, mens de som ikke har det skal returneres. Asphjell berømmet Røros kommune for mottaket av mindreårige og mente at dette burde være et eksempel for mange andre kommuner.

Det ble vedtatt to uttalelser på årsmøtet; én fra Martin Morken på vegne av Røros AUF om sommerjobber for unge og én fra styret om etterbehandlingssenger i regi av Røros kommune (se vedlegg). For øvrig fremmet Røros AUF fire forslag som ble oversendt styret (om forvaltning av rovfugl, lærlingeplasser, anbudsregler i kommunen og busstilbudet i Røros-distriktet).

Medlemstallet i Røros Arbeiderparti har økt, og oppslutningen om AUF er voksende.

– AP er tilfreds med gjennomføringen av valgkampen i 2015 (fikk ca. 43% oppslutning), og vil i de nærmeste åra prioritere arbeidet med å sikre en god kommuneøkonomi og et fortsatt godt tjenestetilbudet til innbyggerne. Kommunens største utfordring de nærmeste åra er likevel å legge til rette for næringsutvikling og flere nye arbeidsplasser slik at vi kan få flere barnefamilier til kommunen. Dette vil Røros AP arbeide for, heter det i en pressemelding fra partiet.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn