Bytting av sviller på Rørosbanen. Gamle tresviller erstattes med betongsviller. Etter at de nye betongsvillene er på plass skal det monteres baliser på betongsvillene. Signalmønterer i bakgrunnen, hovedsikkerhetsvakt i forgrunnen. Foto: Øystein Grue, Bane NOR

Full stans i togtrafikken

Mellom 08.- 10. juni settes togtrafikken på pause for å utføre nødvendig vedlikehold av Rørosbanen, Meråkerbanen, Stavne-Leangenbanen og Nordlandsbanen. Trafikken på Dovrebanen mellom Trondheim og Oslo går som normalt. Da settes trafikken på Meråkerbanen, Stavne- Leangenbanen, Rørosbanen og Nordlandsbanen på pause slik at vi kan utføre vedlikehold langs strekningene.

Påvirker togtilbudet
Når det pågår arbeid i sporet, kan ikke toget kjøre som vanlig. Derfor blir det buss-for-tog på flere strekninger denne helga. For detaljer om alternativ transport, se togselskapenes apper eller hjemmesider for mer informasjon.

Bane NOR oppfordrer passasjerene til å planlegge reisen sin i appene eller på nettsidene til togselskapene eller Entur. Bussen kan bruke andre stoppesteder enn det toget gjør. Avgangs- og ankomsttider kan være annerledes, og reisen kan ta lengre tid med buss og det tar tid å bytte mellom buss og tog. Det kjøres sommerruter på flere strekninger.

Bane NOR minner om at det er farlig og forbudt å ferdes i, eller i nærheten av jernbanespor og høgspenningsanlegg. Selv om den vanlige togtrafikken er innstilt, kan det komme arbeidstog når som helst.

Her er listen over steder det skal gjøres arbeid 8.-10.juni:

Rørosbanen: Langs hele strekningenkjører vi pakkmaskin som stabiliserer underbygningen der sporet ligger.
Røros stasjon ved Bergstaden hotell: Bane NOR jobber med planovergangen ved Bergstaden hotell. Planovergangen blir stengt i perioden, og trafikken blir omdirigert. Vi skal også bytte skinner og gjøre annet vedlikeholdsarbeid på banen i nærheten.
Glåmos stasjon: Ny undergang skal bygges ved Grubben ved Glåmos stasjon. Dette arbeidet vil medføre støy, og berørte naboer blir varslet.
Røros – Støren: Det vil foregå arbeider på store deler av strekningen i helga. Vi skal blant annet bytte stikkrenner for å unngå flom ved mye nedbør og legge inn flomløp på enkelte steder.