Bilde tilsendt i pressemelding fra Rørosmuseet. Foto: John Bjørgård

Fra Jesus til Gaza

Pressemelding fra MiST Rørosmuseet:

Torsdag 4. april inviterer Rørosmuseet til foredrag med lektor Hans Wendelbo om de komplekse problemstillingene i Midtøsten. Hva er kjernen i problemet og hvorfor er konflikten så stor? Ta turen til Smelthytta og hør Wendelbos unike perspektiv som bygger på intervjuer, forskning og historie.

Hans Wendelbo snakker om de komplekse historiske og politiske spørsmålene knyttet til jødeforfølgelse og etableringen av en jødisk stat. Han går inn i hvorfor arabiske stater motarbeidet ideen om en jødisk stat og hvorfor PLO aksepterte Israel mens Hamas ikke gjør det.

Wendelbo går også inn i det norske perspektivet, og ser på utviklingen av den norske opinion, og hvem som stod bak Norges nære forhold til Israel.

Har møtt representant fra Hamas

Med utgangspunkt i egen og andres forskning, inkludert intervjuer med politikere innen norsk og midtøstlig politikk, vil Wendelbo belyse disse komplekse problemstillingene. Ham er en av de få i Norge som har hatt direkte kontakt med en representant for Hamas, og kan dermed tilby unike perspektiver på deres synspunkter.