Røros videregående skole. Foto: Tore Østby

Førsteinntaket  til Røros videregående skole er klart

Førsteinntaket til videregående skoler i Trøndelag er nå klart og på Røros Vidergående skole er det ingen endringer i antall elever som har søkt.

Elevene som har søkt seg til Sundveien er hovedsakelig fra Os, Røros og Holtålen kommune. 

Første skoledag er 18. august. 

I hele Trøndelag har 16.200 søkere fått førsteønsket sitt til skoleplass. 88,1 prosent med ungdomsrett har fått førsteønsket sitt, noe som er en nedgang med 1,8 prosentpoeng fra i fjor.

For de som har fått tilbud om skoleplass er fristen for å svare 17. juli. Andre inntak blir sendt ut 7. august.

I Trøndelag fylke har søkertallene til yrkesfag og studieforberedende fag holdt seg ganske lik som fra 2021.

For Røros videregående skole er elevtallet fordelt på de ulike linjene slik: 

Videregående 1. trinn

Bygg- og anleggsteknikk: 15

Helse- og oppvekstfag: 22

Salg, service og reiseliv: 14

Teknologi- og industrifag: 24

Studiespesialisering: 34

Vidergående 2.trinn

Tømrer: 8

Barne- og ungdomsarbeiderfag: 7

Helsearbeiderfag: 12

Salg og reiseliv: 6

Industriteknologi: 7

Transport og logistikk: 7

Studiespesialisering: 23

Vg3

Studiespesialisering: 31

Påbygg generell studiekompetanse: 24