DAT har så langt opplevd Røros lufthavn som en varm landingsplass. Foto: Tore Østby

Fly på Røros om natta betyr mye

Isak V. Busch har tro på at det vil gå bra for DAT som ny operatør på flyruta mellom Røros og Oslo. DAT har vist at de lytter til lokale innspill, og har innfridd ønsket om nattparkering på Røros. Det betyr at Røros blir basen for ruten, og at besetningene bor på Røros mellom flyvningene. Busch sier nattparkert fly på Røros betyr mye.

Det er også et godt utgangspunkt for god regularitet at flyruta starter på Røros. Morgentåken skaper langt større problemer for landing enn avgang. Flytypen som skal trafikkere ruten nå, har egenskaper som setter færre begrensninger på snølagt rullebane. DAT flyr ruten mellom Røros og Oslo med flytypen ATR 42. Det er et litt større og raskere fly enn Widerøe benyttet på ruta.