Skjermdum Vegmeldingssentralen Midt

Flere stengte veier

Vegtrafikksentralen Midt varsler at Fylkesvei 30 er stengt på flere steder på grunn av uvær. Veien er stengt på Rugldalen på grunn av uvær. I varselet fra vegtrafikksentralen, står det at åpning av veien her vil skje utpå natta.

Skjermdump Statens Vegvesens WEB-kamera på Rugldalen

Veien er også stengt mellom Haltdalen og Ålen på grunn av uvær. I følge Holtålen kommune, er det trær som har falt over veien i Svølja, som er årsaken til stengingen her. Veien ble meldt åpen i en kjøreretning.

Fylkesvei 6532 på nordsiden av Aursunden er stengt mellom Glåmos og Brekken på grunn av uvær. Det samme gjelder Fylkesvei 2264 fra Os til Dalsbygda.

Det er ufremkommelig, eller svært vanskelige kjøreforhold på de aller fleste sideveiene nå.

Oppdatering kl. 06.50: Det brøytes iherdig over hele kommunen, men ingen av de stengte fylkesveien er åpnet for trafikk enda.