Nils Kåre Nesvold kan glede seg over at Fjell-Ljom får utbetalt pressestøtten tidligere. Ingen av de andre medieaktørene på Røros mottar pressestøtte.

Får pressestøtten utbetalt tidligere

Pressemelding fra Medietilsynet

Medietilsynet framskynder støtteutbetalinger og betaler ut mer støtte på et tidligere tidspunkt enn vanlig som følge av Korona-krisen.

Medietilsynet har de siste dagene fått henvendelser både fra bransjeorganisasjoner og medier som er bekymret for situasjonen, både på grunn av reduserte annonseinntekter og sårbarhet i egen bemanning.

De avisene som mottar produksjonstilskudd og tilskudd til samiske aviser, får vanligvis andre forskudd i april. Dette forskuddet blir nå i stedet utbetalt allerede denne uken.

Noen av de minste avisene har varslet at de kan få problemer med å få ut tilstrekkelig antall papirutgaver til å kvalifisere til å motta produksjonstilskudd neste år. Kulturdepartementet og Medietilsynet tar sikte på å utarbeide en midlertidig forskrift, som kan åpne for dispensasjon fra dette kravet med bakgrunn i Korona-situasjonen.

For å hjelpe lokalkringkasterne som får midler gjennom ordningen for lokale lyd- og bildemedier vil den første utbetalingen øke fra 50 prosent til 75 prosent av støttebeløpet.

Medietilsynet vil også vise fleksibilitet når det gjelder frister for søknader og rapportering den nærmeste tiden.

Medietilsynet kommer til å følge situasjonen tett framover, og vil i samarbeid med Kulturdepartementet løpende vurdere behovet og mulighetene for ytterligere tiltak.  

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest