Kai Roger Magnetun, Tommy Vestøl, Øystein Kojedal og Per Arne Gjelsvik i samarbeidsrådet for vilt og fisk i Røros kommune. Foto: Tore Østby

Enighet om småviltjakt

Samarbeidsrådet for vilt og fisk i Røros kommune har kommet opp med en løsning, Statskog, Røros Jeger og Fiskerforening, Røros fjellstyre og Røros kommune stiller seg bak. Det innebærer at utenbys jegere ikke slipper til i nye områder, og at jaktregimet både på Statskogs grunn og i fjellstyrene blir som før de neste to årene. 

På grunn av svikt i bestanden, var det ingen rypejakt i fjor. Om det blir det i år avhenger av bestandsutviklingen. Det blir gjennomført en telling i august, og en rypejakt i år avhenger av at det klekkes ut mange kyllinger denne sommeren. Øystein Kojedal i Røros Jeger- og Fiskerforening er fornøyd med at utenbysboende ikke slipper til i flere områder.

Øystein Kojedal intervjuet av Tore Østby.