Enveiskjøring i Finneveta. Illustrasjon: Skjermbilde fra pressemelding.

Endring av kjøremønster i Finneveta

Pressemelding fra Leder i trafikksikkerhetsutvalget, Jon Anders Kokkvoll, Røros kommune

Som følge av vedtak på oppføring av Laddbua på tomta etter Tronshartgården i Finneveta, ønsker Røros kommune å utprøve ulike kjøremønstre for å se hvordan dette påvirker trafikkbildet i kjernen av sentrum.

Ved oppføring av bolig på den aktuelle tomta vil en ikke kunne opprettholde dagens kjøremønster med kjøring i begge retninger gjennom Finneveta, da det blir en kjørebredde i hele veta. Alternative kjøremønstre i Finneveta blir da:

  • Enveiskjøring mot Bergmannsgata
  • Enveiskjøring fra Bergmannsgata
  • Stenge veta for biltrafikk

Med bakgrunn i dette gjennomføres følgende i en testperiode på 2 uker:

Fra mandag 7. juni kl. 08.00 frem til 21. juni kl. 08.00 skiltes innkjøring forbudt fra Bergmannsgata og inn i Finneveta. I testperioden etableres enveiskjøring fra Lorentz Lossius gata gjennom Finneveta til Bergmannsgata.

Endringene får ingen konsekvenser for gående og syklende.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn