Endring av kjøremønster i Finneveta

Pressemelding fra Røros kommune:

Som følge av vedtak på oppføring av Laddbua på tomta etter Tronshartgården i Finneveta, ønsker Røros kommune å prøve ut ulike kjøremønstre for å se hvordan dette påvirker trafikkbildet i kjernen av sentrum.

Ved oppføring av bolig på den aktuelle tomta vil en ikke kunne opprettholde dagens kjøremønster med kjøring i begge retninger gjennom Finneveta, da det blir kun en kjørebredde i hele veta. Alternative kjøremønstre i Finneveta blir da:

– Enveiskjøring mot Bergmannsgata
– Enveiskjøring fra Bergmannsgata
– Stenge veta for biltrafikk

Med bakgrunn i dette gjennomføres følgende i en testperiode på 2 uker:
Fra mandag 7. juni kl. 08.00 frem til 21. juni kl. 08.00 skiltes innkjøring forbudt fra Bergmannsgata og inn i Finneveta. I testperioden etableres enveiskjøring fra Lorentz Lossius gata gjennom Finneveta til Bergmannsgata.

Se også vedlagte kartutsnitt.

Facebook
Twitter
LinkedIn