340 Røros Trondheim fortsetter å gå. Foto: Tore Østby

Elever med tilbud i skolen har rett til skoleskyss

Pressemelding fra Fylkesmannen

Utdanningsdirektoratet informerer om at det per i dag ikke er gjort endringer i reglene om skoleskyss.

Utdanningsdirektoratet informerer om at det per i dag ikke er gjort noen endringer i reglene om skoleskyss. Det innebærer at opplæringsloven kapittel 7 om skoleskyss gjelder som tidligere. Det samme gjelder for opplæringsloven § 13-4 som regulerer ansvaret for skoleskyss. Udir viser for øvrig til koronaforskriften § 5.

Kommuner og fylkeskommuner oppfordres til å samarbeide om gode løsninger som ivaretar elevenes behov.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest