Kjell Morten Hansen. Foto: Privat.

Elektrifisering av Rørosbanen de neste fire årene!

Kollektivtilbudet spiller en viktig rolle i å knytte bygdene i Røros sammen. Vi må ha et bærekraftig transportalternativ. Buss, fly og tog er alle viktige transportmidler som brukes for å forbinde Røros med samfunnet rundt, skriver listekandidat for Røros Arbeiderparti, Kjell Morten Hansen i dette leserinnlegget.

Dette er et leserinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Buss er en vanlig form for kollektivtransport som brukes daglig for å knytte bygdene våre sammen. Også den etter hvert stadig mer benyttede fleksibussen, eller fleksibel transport som det heter, kan tilpasses for å betjene mindre befolkede områder og gi innbyggere i utkantene tilgang til offentlige tjenester, arbeidsplasser og butikker. Bussrutene og fleksibussen er også en viktig transportform for skolebarn og eldre som ikke har tilgang til privatbil.

Fly er viktig for å knytte avsidesliggende områder som Røros sammen med resten av verden. Rask, effektiv transport over lange avstander. Klimapåvirkningen av flyreiser gjør imidlertid at alternative løsninger bør vurderes der det er hensiktsmessig. Tverrpolitisk innsats for å få tilbake nattparkerte fly vil nok også forbedre regulariteten og passasjerantallet ved avganger fra Røros lufthavn.

Når det gjelder tog, så har de siste ukers uvær gjort oss oppmerksomme på viktigheten av jernbanen, både for pendlere, reisende, men også for godstrafikken. Tog gir et vesentlig lavere klimaavtrykk enn mange alternative transportformer, og det er en effektiv måte å frakte folk og gods.

For å oppnå et godt kollektivtilbud og knytte bygdene i Røros sammen, samt ha åpne ferdselsårer til resten av verden, er det nødvendig med investeringer i infrastruktur. I den neste perioden vil vi i Røros Arbeiderparti jobbe for å elektrifisere Rørosbanen. Det er på høy tid!

Gi stemmen din til et parti som jobber for miljøvennlige transportformer, gi din stemme til Arbeiderpartiet – godt valg!

Kjell Morten Hansen, listekandidat for Røros Arbeiderparti.