Drifting av tjenester i Os kommune uke 20

Pressemelding fra Os kommune

Aller først: Vi er utrolige glade for det gode samarbeidet vi har med Røros kommune om testing. Vår teststasjon har vært på Røros, og samarbeidet fortsetter. Men i tråd med samarbeidsavtalen skal testinga foregå på Os ved smitteutbrudd i egen kommune. Sammen har vi derfor fått testet såpass stor del av befolkningen.

Virksomhet oppvekst: 

Os og Dalsbygda skole 
Digital-/ hjemmeundervisning uke 20. 
Det blir digital-/hjemmeundervisning som en følge av at elever og ansatte i hovedsak er nær- og krysskontakter. 

Os kulturskole 
Digital-/ hjemmeundervisning i uke 20. 
Det blir digital-/hjemmeundervisning som en følge av at elever og ansatte i hovedsak er nær- og krysskontakter. 

Os kommunale barnehage 
Småbarnsavdelingen Knerten og Veslefrikk:  
Er stengt ut uke 20. 

Storbarnsavdelingene Rødhette og Askeladden 
Holder åpent fra og med tirsdag 18. mai. 

Presisering angående barnehagetilbudet. 
Storbarnsavdelingene Rødhette og Askeladden  

Holder åpent fra og med tirsdag 18. Mai, da ansatte og unger ikke er definert som nærkontakter til smittede. 

Småbarnsavdelingen er stengt da barn og ansatte er definert som nærkontakter og i karantene. Alle (bortsett fra smittede) har testet negativt på PCR, og husstandsmedlemmer kan dermed avslutte ventekarantene. 

De nasjonale karantenereglene for smittekarantene og ventekarantene skal følges.  

Familier som har utfordringer med å opprettholde karantenereglene for eksempel mellom søsken kan ikke sende barna i barnehagen. 

Dalsbygda barnehage 
Holder åpent som vanlig.  

Viktig at barn med milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse ikke møter i barnehagen. Det må være lav terskel for å teste seg! 

Virksomhet helse og omsorg:  

Verjåtunet sykehjem og barnebolig TFF 
Grunnet smitteutbruddet er Verjåtunet sykehjem og TFF barnebolig stengt for besøkende i uke 20. 

Vaksinering 
Går som planlagt i uke 20. 

Virksomhet Kultur: 

Frivilligsentralen 
Holder stengt, men organiserer matutkjøring. 

Biblioteket  
Holder stengt, men vil fra og med tirsdag 18.5.21 tilby take away av bøker. 

Virksomhet Teknisk: 

Tekniske tjenester renhold, plan og byggesak. 
Driftes tilnærmet normalt. 

Kommunehuset 

Kommunale ansatte som har mulighet til det, vil jobbe hjemmefra.  
Servicetorget blir kun tilgjengelig på telefon og e-post i tiden 9.00-15.30. 

Politiske møter går digitalt i uke 20. 
 

Annet: 

Nasjonale tiltak og råd gjelder for andre forhold som ikke er nevnt i forskriften Os kommune vedtok 16.mai 2021.  
Det betyr blant annet at du kan ha besøk av opptil 5 personer i hjemmet. 

De nasjonale tiltak finner dere her: Nasjonale tiltak gjeldende fra 10. mai. 

Hilsen  

Kriseledelsen i Os kommune 

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn