Bealjehjh/Sylan. Guvvie/Bilde: Jenny-Krihke Bendiksen

Dagens sørsamiske uttrykk – dager

På sørsamisk betyr biejjie både sol og dag. Dette kan regnes som logisk med tanke på at sola kommer opp når det er dag og den går ned når det blir natt. Ettersom biejjie betyr både sol og dag må man se an situasjonen for hvilken betydning ordet har. For eksempel:

 • Biejjie guaka = sola skinner
 • Magkeres biejjie daan biejjien? = hvilken dag er det i dag?
 • Daan biejjien tjuatsa = i dag snør det

Det sørsamiske ordet aske har også to ulike betydninger som måne og måned. Dette kan også regnes som relativt logisk med tanke på at månen har sammenheng med hvordan vi mennesker beregner tid og måneder i et år. Her er et par eksempler for hvordan ordet aske kan bli brukt:

 • Aske guaka = månen skinner
 • Magkeres aske dov reakedsbiejjie? = Hvilken måned er din bursdag?

Våhkoebiejjieh er det sørsamiske ordet for ukedager på norsk:

 • Måanta = mandag
 • Dæjsta = tirsdag
 • Gaskevåhkoe = onsdag (gaske betyr midten/mellomrom og våhkoe betyr uke. Og dermed betyr gaskevåhkoe «midt i uka»)
 • Duarsta = torsdag
 • Bearjadahke = fredag
 • Laavvardahke = lørdag
 • Aejlege = søndag (Ordet aejlege knyttes til ordet aejlies, som betyr hellig).

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest