Møtet i Formannskapet 16. mai foregikk digitalt. Skjermdump fra møtet

Brudd på vedtatt forskrift om smitteverntiltak kan gi fengsel

I forskrift om smittevern som nå er vedtatt av Formannskapet, er det tatt inn en paragraf som åpner for straffereaksjoner ved brudd på forskriften:

§ 10. Straff

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av bestemmelser i denne forskriften straffes med bøter eller fengsel inntil 6 måneder, jf. smittevernloven § 8-1. 

Det betyr at kommunen har forskriftshjemler å sette makt bak forskriftene. Det betyr også at politiet kan sette inn ressurser for å passe på at reglene følges.

– Når det legges inn en forskrift, må man også ta høyde for at man kan forfølges dersom man bryter de forskriftene, sa kommunedirektør Kjersti Forbord Jensås i Formannskapet i dag.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn