Foto fra Femundløpet: Tove Østby

Brannbamsen Bjørnis til Femundløpet 2022 – viktig og morsomt på samme tid

Pressemelding fra Femundløpet

Kjenner du brannbamsen Bjørnis? Hvis ikke får du muligheten under Femundløpet 2022. Da blir det sceneshow med Mia og Bjørnis fra scenen på Malmplassen.

Brannbamsen Bjørnis er brannvesenets verktøy for å trøste barn når ulykken er ute. Han er også frontfigur i brannvernopplæring rettet mot barn. Bjørnisprosjektet startet som et lokalt initiativ i brannvesenet, men jobber nå med barn i hele landet som målgruppe.

Brannvesen over hele landet rundt bruker Bjørnis som verktøy når de møter barn i forbindelse med branner og andre ulykker. Bjørnis er i tillegg en ressurs i barnehagenes brannvernopplæring og brannvesenets forebyggende arbeid.

Prosjektet ble opprinnelig etablert av Trøndelag brann- og redningstjeneste, men er nå opprettet som en egen Stiftelse. Brannbamsen Bjørnis er av nasjonale aktører valgt som nasjonal satsing i brannforebyggende kommunikasjon rettet mot barn.

På nettsiden www.brannbamsen.no er det lagt til rette for brannvernopplæring gjennom spill og andre aktiviteter for våre minste. Opplæring skaper trygghet. Brannbamsen Bjørnis driver opplæringsarbeid om brann- og brannvern i norske barnehager.

Hva gjør man hvis det begynner å brenne? Hva skal vi gjøre for at det ikke skal begynne å brenne? Ansatte i barnehagene kan finne ferdige undervisningsopplegg, en egen side for foreldre finner du også.

Brannbamsen Bjørnis har etablert samarbeid med lokale brannvesen over hele landet. Eksakt når Brannbamsen Bjørnis blir å treffe på Malmplassen vil bli publisert i Femundløpets program, når detaljer er klare.