+ Coop ber om utsettelse

Til protester fra blant andre Reidun Roland ble det blå huset revet for midleritdig å gi plass til parkering. Foto: Tore Østby

For snart tre år siden fikk Coop Røros tillatelse til å rive det blå huset ved sykehusveien, for midleridig å gi plass til parkering på tomta. Kravet var da at konkrete planer for en parkeringsløsning skulle komme på bordet. Det har ikke skjedd, og nå søker den nye eieren Coop Midt-Norge om to års forlengelse av midlertidig tillatelse til bruk av eiendommen til parkering. Bygging av et større parkeringsanlegg ved Domussenteret, ser ikke ut til å være aktuelt.

I stedet legger Coop Midt-Norge press bak sin søknad nå. Om søknaden blir avslått, vil bruken av området til parkering bli avsluttet i tråd med vedtaket fra 2016. I såfall vil Coop Midt-Norge innføre parkeringsrestriksjoner, slik at parperingsplassene rundt senteret blir forbeholdt senterets kunder.

– Selv om det ikke er regulert offentlig parkering på Domus-senteret, blir parkeringsplasser på området brukt til parkering for blant annet arbeidsreisende som ikke er knyttet til senteret og besøkende til Røros generelt. Dette har fått et stort omfang og har medført parkeringsproblemer for senterets kunder, skriver Coop Midt-Norge i søknaden om utsettelse.

Når det gjelder parkering i sentrum, ber Coop Midt-Norge Røros kommune se på andre løsninger enn å legge press på Coop.

– Coop Midt-Norge som handelsaktøre kan ikke påta seg ansvar for det generelle parkeringsbehovet i Røros. Vi ønsker imidlertid å presisere at Coop Midt-Norge stiller seg positiv til å bidra til en utvikling av området på Sørsiden av jernbanen, skriver Coop.

Nylig viste folk stor kreativitet for å finne parkeringsplass ved Domus. Trippelparkering er nok ikke den beste løsningen for de som parkerer på midtrekka. Foto: Hans Bernt Træet