Alle innlegg: Tore Østby

Nyheter
Tore Østby

Komplisert budsjettmøte

Ordfører Han Vintervold startet møte med å oppfordre kommunestyrerepresentantene om å vise respekt for hverandre. Dagens behandling i kommunestyre fikk

Les mer »