Bjørn Salvesen. Arkivfoto. Foto: Svend Agne Strømmevold.

Atomkraftverk i Galåen?

Leserinnlegg om Fruhaugen fra Bjørn Salvesen:

Jeg har med stigende gru over en lengre periode sett hvordan utbygger av hytte- og boligfeltet Fruhaugen i Galåen i Røros kommune er blitt behandlet i aviser, sosiale medier og av alle ting – aggressive plakater spikra opp på hus og trær rundt det aktuelle området. 

I alle mine år som politiker har jeg ikke vært borti noe i nærheten av så organisert hets mot en enkeltperson som faktisk ønsker å bidra til utvikling av en bygd. Jeg er rimelig sikker på at det er flere i Galåen som ser positivt på dette som sitter stille i båten av frykt for hva som kan ramme dem.

Så kan man selvfølgelig være dypt uenig i planene. Men vi snakker altså om boliger, hytter og en restaurant i et -svært- gjennomarbeidet prosjekt i et begrenset område, ikke et atomkraftverk som man får intrykk av at det dreier seg om.

Da må det gå an å puste med magen å se om i hvert fall de to minst inngripene alternativene som nå foreligger faktisk er greit innenfor kommunens vedtatte arealplan fra 2021 som har satt av det aktuelle arealet til potensielt boliger og hytter. Denne nye arealplanen ble forøvrig sterkt begrensende på ny hyttebygging i Røros kommune i forhold til den forrige, noe jeg selv som varaordfører var delaktig i.

Så ønsker jeg på alle måter velkommen en nasjonal diskusjon om strengere krav til å åpne nye hyttefelt i et klima- og miljøperspektiv. Men den diskusjonen kan ikke starte lokalt med usaklig hard kritikk mot en tilfeldig utbygger. Det er jo ingen andre utbyggere som er blitt behandlet slik.

Bjørn Salvesen

Røros